Kilkadziesiąt lat historii Uniwersytetu Łódzkiego, a więc również archeologii uniwersyteckiej w naszym mieście zaowocowało dziesiątkami przedsięwzięć naukowych. Czekają one na swojego wnikliwego kronikarza. Poniżej przedstawiamy zarys współczesnych kierunków poszukiwań naukowych realizowanych w naszym Instytucie. Warto zauważyć, że choć kierują nimi – co oczywiste – nauczyciele akademiccy, to nie można zapominać o studentach i doktorantach. Dla nich to nie tylko wspaniała przygoda intelektualna, która pozwala zanurzyć się w świat łowców epoki kamienia, śledzić budowniczych megalitów, podążać śladem Gotów czy podglądać naszych bezpośrednich przodków – od pojawienia się Słowian po współczesność. To również możliwość rozwijania swoich indywidualnych zainteresowań i współuczestnictwa w badaniach – zarówno tych terenowych, jak i w trakcie opracowywania ich wyników.

 1. Mistrzowie przetrwania. Ostatni łowcy i pierwsi rolnicy
 2. „…I usypcie mi kopiec, wysoko – na urwistym brzegu”. Kurhany we wczesnej epoce żelaza
 3. Groby książęce z wczesnego okresu wpływów rzymskich
 4. Na szlaku Gotów
 5. Porcelana antyku
 6. W krainie kamiennych kręgów
 7. Nowe metody w służbie archeologii. Zespół osadniczy w Ostrowitem i grodzisko w Żarnowie
 8. Grody, zamki i dwory w Polsce
 9. Pomiędzy chatą a dworem. Życie codzienne w średniowieczu
 10. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska, grody i osady od Kujaw do Podlasia
 11. Archeologia architektury. Dwór w Bukowiu Dolnym i klasztor dominikanów w Łęczycy
 12. Badania miejsc pochówków ofiar totalitaryzmów na poligonie Łódź – Brus
 13. Z dziejów polskiej archeologii
 14. Autostrada ku przeszłości
 15. Na tropie zbrodni hitlerowskich
 16. Kwiatków 11/20, gm. Brudzew – wielokulturowy kompleks osadniczy
 17. „Piaski tążyńskie”. Ku ochronie osadnictwa neolitycznego w środkowym biegu Tążyny
 18. Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej

opracował S. Rz.