Opublikowano 15 maja 2017

Ćwiczenia terenowe/praktyki zawodowe 2017

Informacje nt. tegorocznych ćwiczeń terenowych i praktyk zawodowych.