Change and continuity. Traditions of the flint processing from perspective of the Tążyna river valley

Od wczoraj możemy się pochwalić wydaną wspólnie z Fundacją Uniwersytetu Łódzkiego i Łódzką Fundacją Badań Naukowych książką autorstwa Profesor Lucyny Domańskiej „Change and continuity. Traditions of the flint processing from perspective of the Tążyna river valley”.  Publikacja cieszy oko wyjątkowo starannym i pięknym układem. Jest to podsumowanie wieloletnich badań Pani profesor w rejonie doliny Tążyny, teraz dostępne dla szerszego grona odbiorców, bo napisane w języku angielskim.

L.Domańska CHANGE AND CONTINUITY - okładka 3a mniejsza