Fakultet dla I i II roku studiów II stopnia

Drodzy studenci, zgodnie z zapowiedzią, od poniedziałku 20 marca odbywać się będą zajęcia z prof.  Dymtrem Gordyenko pt.  „Kultura średniowiecznej Ukrainy”. Potrwają one do 28 marca włącznie. Wykłady będą miały miejsce codziennie od 20 marca do 24 marca oraz 27 i 28 marca, w godzinach 15.30 – 18.30 w sali 6, ul. Narutowicza 65. Językiem wykładowym będzie język polski.

Przypominamy, że zajęcia te są dla Państwa obowiązkowe. Zajęcia z dr Olgierdem Ławrynowiczem „Archeologia regionu łódzkiego” zostaną odrobione w innym terminie.

Serdecznie zapraszamy!