W całej blisko siedemdziesięcioletniej historii łódzka Archeologia wypuściła w świat już ponad 100 licencjatów, prawie 900 magistrów, a także doktorów i doktorów habilitowanych. Poniżej znajdziecie państwo odnośniki do kolejnych roczników naszych absolwentów.

Prace licencjackie

2010

2011

2012

2013

2014

Prace magisterskie

1948 – 1956

1960 – 1969

1970 – 1971

1972 – 1976

1977 – 1978

1979 – 1980

1981 – 1983

1984 – 1985

1986 – 1987

1988 – 1989

1990 – 1991

1992 – 1993

1994 – 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Prace doktorskie

Rozprawy habilitacyjne