1. Studenckie Koło Naukowe Epoki Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego Bifas
  2. Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii Szare Banderia
  3. Koło Naukowe Studentów Archeologii UŁ Varia