Konserwatorstwo archeologiczne – próba diagnozy problemów ostatniego ćwierćwiecza

9 grudnia odbyła w Instytucie konferencja naukowa „Konserwatorstwo archeologiczne – próba diagnozy problemów ostatniego ćwierćwiecza” zorganizowana przez Instytut Archeologii UŁ, Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie, Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich oraz Łódzką Fundację Badań Naukowych.
Wydarzenie stało się okazją do omówienia i przedyskutowania problematyki badań archeologicznych przy wielkich inwestycjach oraz możliwości działań środowiska polskich archeologów wobec zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego. Dopisali goście, wysłuchano niezwykle ciekawych wystąpień a dyskusje miały naprawdę wysoką temperaturę i niespotykaną intensywność. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, mając nadzieję na kolejne, równie owocne spotkania.