Konserwatorstwo archeologiczne – próba diagnozy problemów ostatniego ćwierćwiecza

14976326_803709346437573_1050744497565402498_o

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ W INSTYTUCIE ARCHEOLOGII UŁ

Instytut Archeologii UŁ, Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie, Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich oraz Łódzka Fundacja Badań Naukowych

zapraszają na KONFERENCJĘ
„Konserwatorstwo archeologiczne – próba diagnozy problemów ostatniego ćwierćwiecza”

Data: 9.12.2016, godz. 9-18.
Miejsce: Instytut Archeologii UŁ, ul. Narutowicza 65, sala 6, 90-131 Łódź.

Program konferencji:
9.00 – otwarcie konferencji, powitanie uczestników przez Prof. dr hab. Macieja Kokoszko – Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

9.15 – sesja 1
9.15 – 9.45 Lech Czerniak (IA UG Gdańsk), Aleksander Kośko (IP UAM Poznań) – A miało być tak pięknie. Refleksje na 20-lecie programu archeologicznych badań ratowniczych na trasach budowy autostrad
9.45 – 10.15 Michał Grabowski (IA UR Rzeszów) – Standardy badań archeologicznych wykonywanych na inwestycjach liniowych na przykładzie Obwodnicy Inowrocławia i Drogi ekspresowej S 51
10.15 – 10.45 Krzysztof Gowin (GDDKiA O/Łódź) – Archeologia na autostradzie. Kilka uwag o praktyce i możliwych rozwiązaniach prawnych
10.45 – 11.00 przerwa na kawę
11.00 – 11.30 Marek Milewski, Dariusz Sikorski (GDDKiA Warszawa) – O wybranych problemach badań archeologicznych na inwestycjach drogowych – spojrzenie inwestora
11.30 – 12.00 Alina Jaszewska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska A. Jaszewska Zielona Góra) – Rola i miejsce prywatnych firm archeologicznych w ochronie dziedzictwa kulturowego w Polsce
12.00 – 12.30 Jacek Górski (MA Kraków) – Współczesne muzealnictwo w kontekście ochrony dziedzictwa archeologicznego
12.30 – 13.15 dyskusja

13.15 – 14.00 przerwa obiadowa

Sesja 2
14.00 – 14.30 Józef Bednarczyk (IP UAM Poznań), Marcin Michalski (IP UAM Poznań) – Zastosowanie detektora metali w badaniach i ochronie konserwatorskiej stanowisk archeologicznych – na przykładzie Kujaw
14.30 – 14.45 Adam Grajewski (Komenda Policji w Łodzi) – Problematyka zagrożeń dla dziedzictwa archeologicznego na przykładzie sprawy skarbu siekierek z epoki brązu z miejscowości Cholewy/Stary Łuszczewek, gm. Błonie
14.45 – 15.15 Olgierd Ławrynowicz (IA UŁ Łódź) – Upowszechnianie wyników prac archeologicznych. Przemyślenia na przykładzie ostatnich badań na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
15.15 – 15.30 przerwa na kawę
15.30 – 16.00 Janusz Pietrzak (IA UŁ Łódź), Wiktoria Długoszewska (WUOZ Piotrków Trybunalski), Piotr Wawrzyniak (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska A. Jaszewska Zielona Góra) – Archeolog w mieście. Możliwości i ograniczenia
16.00 – 16.30 Anna Zalewska (IA UMCS Lublin) – Materialne pozostałości Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą jako przedmiot badań archeologicznych i troski konserwatorskiej
16.30 – 17.00 Rafał Zapłata (IA UW Warszawa) – Metody nieinwazyjne w badaniach archeologicznych – nowoczesna teledetekcja z perspektywy polskich doświadczeń
17.00 – 17.45 dyskusja

Sławomir Kadrow
Seweryn Rzepecki
Krzysztof Walenta