Konsultacje

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI INSTYTUTU ARCHEOLOGII UŁ
mgr Marcel Bartczak wtorek 12.00–14.00
dr Aldona Andrzejewska poniedziałek 15.00–17.00
prof. dr hab. Lucyna Domańska środa 11.00–13.00
dr hab. Radosław Janiak wtorek 10.00–12.00
dr Karolina Kot środa 11.00–13.00
dr Olgierd Ławrynowicz wtorek 10.00–12.00
prof. nadzw. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer środa  08.30–10.00
prof. nadzw. dr hab. Marek Olędzki poniedziałek  10.30–12.30
dr hab. Janusz Pietrzak wtorek  08.00–10.00
prof. nadzw. dr hab. Jan Schuster środa  15.00–17.00
dr Jerzy Sikora poniedziałek 08.30–10.00
dr Adrianna Szczerba środa 13.00–15.00