Ku początkom chrześcijaństwa na Pomorzu Wschodnim. Średniowieczny zespół osadniczy w Ostrowitem w świetle badań interdyscyplinarnych

Miło nam donieść, że dr Jerzy Sikora w konkursie Opus otrzymał grant na realizację projektu badawczego pt.
„Ku początkom chrześcijaństwa na Pomorzu Wschodnim. Średniowieczny zespół osadniczy w Ostrowitem w świetle badań interdyscyplinarnych”.

Gratulacje i powodzenia w realizacji !