Kwiatków, Kwiatków, Kwiatków forever!

16864406_868837703258070_7944072989753165018_n  Z ogromną przyjemnością anonsujemy wydanie kolejnego, już dziewiątego, tomu serii Spatium Archaeologicum. Praca pod redakcją prof. Seweryna Rzepeckiego poświęcona jest charakterystyce pierwszych dwóch stref przebogatego i wielokulturowego stanowiska w Kwiatkowie. Podstawowy zasób prezentowanych w tomie informacji dotyczy reliktów osady datowanej na okres od okresu przedrzymskiego aż po okres wędrówek ludów. Szczegółowego opisu doczekały się m.in. rewelacyjne studnie!
O samym stanowisku można więcej poczytać tutaj: http://archeologia.uni.lodz.pl/wielokulturowy-kompleks-osadniczy-ze-stanowiska-kwiatkow-11-gm-brudzew/

Na uwagę zasługuje fakt, że w opracowanie zapowiadanego tomu zaangażowanych było czternastu autorów z różnych ośrodków naukowych w Polsce (m.in.: Łódź, Poznań, Kraków, Toruń, Szczecin). Już dziś zachęcamy do lektury!