Laboratorium datowania termoluminescencyjnego

Prowadzący: mgr inż. Artur Ginter

Pracownia jest częścią Katedry Archeologii Historycznej i Broznioznawstwa Instytutu Archeologii UŁ
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer

 

Specjalizacja

TERMOLUMINESCENCJA I SPEKTROMETRIA
 
STRONA PRACOWNI