Letni semestr seminarium doktorskiego profesora Kajzera

Zapraszamy na seminarium doktorskie
Prof. zw. dr hab. Leszka Kajzera
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. Uniwersytecka 3, s. 307, godz. 10.00
9. III. 2016
Marcel Knyżewski (Łódź), Dzieje zainteresowań mniejszymi warowniami krzyżackimi.

16. III. 2016
Olgierd Ławrynowicz (Łódź), Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia w jurajskich gminach Mstów i Olsztyn.

23. III. 2016
Aleksandra Jeleń (Łódź), Średniowieczna i wczesnonowożytna przestrzeń kulturowa Sieradza.

30. III. 2016
Adrianna Szczerba (Łódź), Badania nad początkami państwa polskiego – próba konceptualizacji.

6. IV. 2016
Wojciech Głowa (Kraków), Zamek w Rożnowie. Zabytek bez znaczenia.

13. IV. 2016
Beata Banach (Poznań), Stroje i ozdoby mieszkańców późnośredniowiecznej rezydencji w Międzyrzeczu (w świetle źródeł archeologicznych).