Łódź – stolicą polskiego neolitu

W dniach 14-16 września Łódź była prawdziwą stolicą polskiego neolitu. Wspólnie z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi gościliśmy niemal 70 naukowców z całej Polski. Pretekstem do zorganizowania konferencji była 80. rocznica wydania doktoratu Profesora Konrada Jażdżewskiego. Przez trzy dni rozmawialiśmy o dorobku Profesora, Jego wkładzie we współczesne dyskusje naukowe oraz o obecnym stanie rozpoznania kultury pucharów lejkowatych. W zgodnej opinii uczestników sympozjum okazało się ono przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Dziękujemy Wam mili goście oraz zapraszamy do Łodzi w przyszłości !!!