Maturzyści! Zapraszamy do Nas! – oferta Instytutu Archeologii UŁ dla przyszłorocznych (i nie tylko) absolwentów szkół średnich.

Szanowni Państwo, Drodzy Młodzi Przyjaciele !

                  Archeologia należy do najstarszych kierunków powołanych do życia w Uniwersytecie Łódzkim. Pierwsze wykłady odbywały się przed formalnym powstaniem Uczelni – już w marcu 1945 r. Jak wynika z tego faktu w przyszłym roku Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego będzie obchodzić 70-lecie swojej działalności. Naszym świętem chcemy podzielić się z młodzieżą z naszego regionu, dlatego też w nowym roku akademickim 2014/2015 przygotowaliśmy specjalną ofertę dla klas licealnych. Są nią zajęcia akademickie z zakresu archeologii Polski i Europy przygotowane przez specjalistów akademickich, zarówno doświadczonych profesorów, jak i młodych doktorantów, którzy w naszym Instytucie mogą realizować swoje pasje życiowe. Tytuły zajęć podajemy poniżej. Udział w nich  da Wam przedsmak tego, czym można się zajmować w trakcie studiów na naszym kierunku.

                Na zajęcia – bezpłatne – zapraszamy do Instytutu Archeologii, który mieści się w Łodzi przy ul. Uniwersyteckiej 3, możliwa jest także wizyta naszych pracowników i doktorantów w szkole i poprowadzenia lekcji na miejscu.

                Podstawowy moduł przygotowany jest na 45 minut, ale jego poszerzenie jest jak najbardziej możliwe. Chęć udziału w takich zajęciach prosimy zgłaszać z dwutygodniowym wyprzedzeniem do sekretariatu Instytutu na adres e-mail: instytutarcheo@uni.lodz.pl lub telefonicznie  42 665 54 11.

                Osobną ofertę mają nasi studenci działający  w ramach Koła Naukowego Studentów Archeologii. Zapraszają oni wszystkich chętnych na swoje spotkania. Informację o nich można znaleźć na stronie internetowej archeologia.uni.lodz.pl/kola-naukowe.

                Mamy nadzieję, że nasza oferta zainteresuje Was i spotkamy się w naszym Instytucie lub w Waszej Szkole. Do zobaczenia!

                               Z serdecznymi życzeniami pomyślności

DYREKTOR INSTYTUTU ARCHEOLOGII UŁ

prof. nadzw. dr hab. Lucyna Domańska

LISTA TYTUŁÓW ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ

 

Prof. UŁ, Lucyna Domańska, Łowca epoki lodowcowej.

Prof. UŁ, Seweryn Rzepecki, Neolit – punkt zwrotny w dziejach człowieka.

Mgr Monika Golańska, Co jadali pierwsi rolnicy na ziemiach polskich, czyli kilka słów o sztuce kulinarnej neolitu na Niżu Polskim.

Mgr Krzysztof Patalan, Scytowie – synowie stepu. Kilka uwag nt. modelu cywilizacji koczowniczej.

Dr Lubomira Tyszler, Arystokracja plemienna bursztynowego szlaku w I-III w.

Dr Lubomira Tyszler, Od BIO do Dicanusa. Rzymska ceramika importowana u Barbarzyńców.

Prof. UŁ, Tadeusz Grabarczyk, Krótki kurs historii Gotów.

Mgr Kinga Żyto, Biżuteria Gotów.

Mgr Marta Krysiak-Stefańczyk, Religijne centrum Daków w okresie dackim klasycznym.

Mgr Kamil Sobczak, Odkrywanie biblijnych sekretów. Polskie badania w Betsaidzie.

Mgr Łukasz Reczulski, Ziemie polskie w okresie wczesnego średniowiecza. Perspektywa archeologiczna.

Prof. UŁ, Anna Marciniak-Kajzer, Średniowieczne mity i rzeczywistość.

Bartosz Głuszczak, Epoka naprawdę kłopotliwych emigrantów, czyli kogo bali się Wikingowie.

Bartosz Głuszczak, Średniowieczna panorama – Polska w kluczowych momentach z perspektywy ogólnoeuropejskiej.

Mgr Bartosz Głuszczak, Jak chłopi pozywali rycerzy. Głębsze spojrzenie na średniowieczną mentalność.

Mgr Aleksandra Jeleń, Między sacrum a profanum, czyli o wybranych aspektach życia w średniowiecznym mieście.

Mgr Aleksandra Jeleń, Locus sekretu, czyli… tam gdzie król piechotą chodzi. Słów kilka o tym co archeolog może znaleźć w latrynie.

Mgr Marcel Knyżewski, Rekonstruowanie przeszłości, czyli wygląd średniowiecznych budowli w świetle badań archeologicznych.

Mgr Marcel Knyżewski, Zamki krzyżackie.

Dr Adriana Szczerba, Miejsca pochówków polskich władców.

Dr Janusz Pietrzak, Jak to z piwem w dawnej Polsce bywało.

Mgr Katarzyna Badowska, Strój przez wieki – prawdy i mity.

Dr Olgierd Ławrynowicz, Archeologia totalitaryzmu. Poszukiwania miejsc pochówku ofiar publicznej egzekucji w Zgierzu (20.III.1942).

Dr Piotr A. Nowakowski, Poligon Brus – miejsce martyrologii Łodzian 1939-1956.

Dr Piotr A. Nowakowski, Łódź okiem archeologa, czyli co można odkryć w naszym mieście.

Mgr Tomasz Stefańczyk, GIS w badaniach archeologicznych.

Mgr Damian Swat, Czym zajmuje się archeolog – fakty i mity.

Mgr Wojciech Wasiak, Łowcy historycznych mitów.

Mgr Wojciech Wasiak, Właściwie to skąd wiemy jak to było naprawdę?