Aleksander Andrzejewski

Aleksander Andrzejewski

Adres mailowy:  marylka@uni.lodz.pl

Telefon służbowy: 42 66 55 462

Krótki życiorys naukowy:

Po studiach w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego otrzymałem w 1980 r. tytuł magistra archeologii Polski i powszechnej. Od 1978 roku zostałem zatrudniony w tejże Katedrze na etacie pomocy technicznej, a następnie na etacie archeologa w grupie pracowników naukowo-technicznych. Od roku 1986 jestem kierownikiem Zespołu Technicznego najpierw Katedry a następnie Instytutu Archeologii UŁ.

 

Zainteresowania naukowe:

archeologia historyczna, metodyka badań terenowych

 

Członkowstwo w instytucjach, organizacjach naukowych:

Członek – założyciel Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, członek Zarządu Głównego od 2000 roku oraz członek Zarządu i skarbnik Oddziału SNAP w Łodzi od 2006.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe

European Association of Archaeology.

Castella Maris Baltici, prezydent na kadencję 2012 – 2014