Adres mailowy:  jacek.blaszczyk@uni.lodz.pl

Telefon służbowy: 42 66 55 416

 

Krótki życiorys naukowy:
Po studiach na Uniwersytecie łódzkim otrzymałem w 1977 r. tytuł magistra archeologii. Pracę na Uniwersytecie Łodzkim podjąłem bezpośrednio po ukończeniu studiów. Początkowo uczestniczyłem w badaniach prowadzonych przez pracowników Katedry Archeologii w Leśnie, Odrach. Później podjąłem włsane prace na stanowiskach w Wilkowicach (1980-1991) i Wierzbowej (1990-2009). Przez wiele lat uczestniczyłem w badaniach archeologicznych na terenie Hiszpanii (Castro de Grana, Castro de Formigueiros, Castro de Viladonga) gdzie zajmowałem się dokumentacją prac wykopaliskowych.

 

Zainteresowania naukowe:
kultura łużycka, kultura pomorska, Polska środkowa, techniki dokumentacji obiektów archeologicznych, fotografia archeologiczna, geodezja.

 

Członkowstwo w instytucjach, organizacjach naukowych:
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich

 

Ważniejsze publikacje:
1. Znalezisko denarów Bolesława Kędzierzawego na stanowisku nr 1 w Wilkowicach gm. Wartkowice, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, nr 20, 1996, s. 69-78.
2. Dwie brązowe bransolety z Bronówka stan. 1 gm. Wartkowice, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. IV, 1998, s. 27-33.
3. Dwie siekierki brązowe ze Starzyn gm. Wartkowice, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. VII, 2001, s. 213-219.
4. Uniwersalna siatka arowa, Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Archeologia, t. 17, 2007, s. 119-131.