W codziennym funkcjonowaniu Instytutu kierujemy się normami wynikającymi z pryncypiów przyświecających całej społeczności studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego.

Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego tworzy wspólnotę pracowników i studentów świadomych znaczenia i unikalności dziedzictwa archeologicznego dla kultury człowieka. Czujemy się spadkobiercami bogatej tradycji kulturalnej i akademickiej Łodzi oraz łódzkiego środowiska archeologicznego, które ufundowane zostało na działalności Profesora Konrada  Jażdżewskiego. W naszych badaniach, działalności dydaktycznej i wychowawczej wartościami nadrzędnymi są wierność prawdzie i poszanowanie wolności badań i dyskusji naukowych.

Staramy się być otwarci na wyzwania współczesnego świata. Prowadzimy aktywną współpracę naukową i dydaktyczną z wieloma wiodącymi ośrodkami naukowymi na świecie. Kooperujemy z najważniejszymi instytucjami kultury w Polsce dla zapewnienia właściwego znaczenia i ochrony „kopalnym” śladom działalności człowieka.

Fundamentalnym celem Instytutu jest kształcenie absolwentów przygotowanych do wykonywania pracy archeologa. Absolwentów, którzy mając na uwadze własnekariery zawodowe będą jednocześnie depozytariuszami szczególnych zobowiązań wobec przeszłości i nauki. Dotychczasowe osiągniecia na tym polu stanowią dla nas stałe źródło inspiracji i nadziei na przyszłość.

opracował S. Rz.