Nasze i nie nasze nowości wydawnicze

Nadrabiamy zaległości, bo w końcu dotarły do nas analogowe, papierowe wersje paru wydawnictw. Po pierwsze kolejny tom naszej serii Spatium Archaeologicum, poświęcony wielokulturowemu kompleksowi osadniczemu ze stanowiska Kwiatków 11/20, pod redakcją Seweryna Rzepeckiego.

 

Drugą nowością jest 125 Zeszyt w serii Sylwetki Łódzkich Uczonych, wydany przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe, gdzie odnajdą państwo sylwetkę Profesora Mariana Głoska, naszego znakomitego bronioznawcy i pionierskiego badacza Katynia.

 

Ostatnią w końcu nienową nowością jest 30 zeszyt Folia Archaeologica, Acta Universitatis Lodziensis, pod redakcją Aldony Andrzejewskiej. Autorami większości artykułów są doktoranci Instytutu Archeologii UŁ. Tom kończą wspomnienia o naszych niedawno pożegnanych koleżankach, prof. Romanie Barnycz-Gupieniec i dr Agnieszce Urbaniak.