W ramach struktury Instytutu działają następujące jednostki:

Pracownia Konserwacji Ceramiki

Pracownia Konserwacji Zabytków Metalowych

Laboratorium Datowania Termoluminescencyjnego

Stacja Archeologiczna w Białych Błotach