nstytut Archeologii UŁ partycypuje w wielu projektach wydawniczych. W części z nich korzystamy z wsparcia finansowego ze strony Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego. Warto zwrócić szczególną uwagę na nasze wydawnictwa ciągłe i serie wydawnicze: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archeaologica, Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Spatium Archaeologicum. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszych najnowszych i nieco starszych wydawnictw w zakładce Nowości wydawnicze.


 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica

Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Dotychczas ukazało się 30 tomów.

Redakcja: Anna Marciniak – Kajzer (redaktor), Lucyna DomańskaAldona Andrzejewska, Eduard Droberjar, Ole Grøn, Małgorzata Grupa, Stanisław Kołodziejski, Lee Yung-jo, Seweryn Rzepecki, Piotr Strzyż.

Folia Archaeologica 28

Folia Archaeologica 28

Skan_20170706 (2)

Folia Archaeologica 30

Zobacz więcej

 

 

 


 

Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego

Seria wydawnicza poświęcona publikacji prac doktorskich powstałych w Instytucie Archeologii UŁ.

Redakcja: Lucyna Domańska, Tadeusz Grabarczyk, Marian Głosek, Leszek Kajzer, Anna Marciniak – Kajzer, Magdalena Mączyńska, Ilona Skupińska – Lovset, Seweryn Rzepecki, Aleksander Andrzejewski (sekretarz).


 

Spatium Archaeologicum

Seria wydawnicza dedykowana prezentacji problemów szczególnie atrakcyjnych poznawczo dla współczesnej archeologii.

Komitet redakcyjny: Seweryn Rzepecki (redaktor),  Lucyna Domańska, Tadeusz Grabarczyk, Marian Głosek, Leszek Kajzer, Aleksander Kośko, Anna Marciniak – Kajzer, Magdalena MączyńskaAleksander Andrzejewski (sekretarz).