Seria wydawnicza poświęcona publikacji prac doktorskich powstałych w Instytucie Archeologii UŁ.

Redakcja: Lucyna DomańskaTadeusz GrabarczykMarian GłosekLeszek KajzerAnna Marciniak – KajzerMagdalena MączyńskaIlona Skupińska – LovsetSeweryn RzepeckiAleksander Andrzejewski (sekretarz).

Janusz Pietrzak „Zamki i dwory obronne w dobrach państwowych prowincji wielkopolskiej: studium z dziejów państwowych siedzib obronnych na przełomie średniowiecza i nowożytności”, Łódź 2003.

Ewa Laszak „Działalność naukowa Aleksandra Czołowskiego (1865 – 1944)”, Łódź 2004.

 1. Marcin Wąs „Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej”, Łódź 2005.
 2. Piotr Kittel „Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji osadnictwa pradziejowego na Pojezierzu Kaszubskim i w północnej części Borów Tucholskich”, Łódź 2005.
 3. Tomasz Kordala „Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu”, Łódź 2006.
 4. Agnieszka Urbaniak „Osada kultury przeworskiej i kultury wczesnosłowiańskiej na stanowisku 3 w Złotej, powiat Sandomierz”, Łódź 2008.
  monografie 6
 5. Jerzy Sikora „Ziemie centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno – osadnicze”, Łódź 2009.
  7 sikora
 6. Piotr Fudziński „Kultura pomorska na Pojezierzu Starogardzkim”, Łódź 2011.
 7. Adrianna Szczerba „Problem ochrony zabytków archeologicznych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej pod panowaniem rosyjskim”, Łódź 2012.
 8. Anna Nierychlewska „Zamki i dwory województwa rawskiego w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych ”, Łódź 2013.
  okladka 10 ok