Oprócz serii wydawniczych Instytut posiada też pokaźny zbiór monografii wydawanych samodzielnie lub we współpracy z rozmaitymi instytucjami naukowymi.

Stefan Karol Kozłowski „Tak wiele tak nieliczni. Młoda archeologia polska 1905 – 1928”, Warszawa – Łódź, 2012.

kozlowski

Janusz Pietrzak „Nowożytne budownictwo przemysłowe w dobrach biskupich na Mazowszu”, Łódź 2013

Pietrzak Budownictwo okładka.small

 

„Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej. Część 1. Strońsko – Ruda – Kryworzeka”, praca zbiorowa pod redakcją Leszka Kajzera, Łódź 2009.

romańszczyzna okładka vol 1.small

 

„Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej. Część 2. Zapilicze i Sieradzkie”, praca zbiorowa pod redakcją Leszka Kajzera, Łódź 2013.

OKL_Poczatki-architektury-tom2.small

 

„Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie” , praca zbiorowa pod redakcją Haliny Karwowskiej i Aleksandra Andrzejewskiego, Białystok 2013

okladka z logami

Publikacja prezentuje wyniki badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych w latach 2005 – 2009 i 2012 przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego na terenie zespołu rezydencjonalno-folwarcznego w Dubnie, gm. Boćki oraz     opracowanie ruchomego materiału zabytkowego odkrytego w trakcie wykopalisk. W monografii przedstawiono również zarys sytuacji etnokulturowej i politycznej Podlasia w XVI-XVII w., dobra sapieżyńskie (linii kodeńskiej) w XV-XVII w. oraz podsumowania kwerend historycznych dotyczących dworu i folwarku w Dubnie w XVI-XIX w., badań przyrodniczych i nieinwazyjnych.
W oparciu o ustalenia archeologiczno-architektoniczne uzupełnione informacjami historycznymi oraz wynikami badań nieinwazyjnych dokonano rekonstrukcji zespołu rezydencjonalnego.

Tadeusz Grabarczyk, „Dziewiętnastowieczna archeologia gdańska. Ludzie i wydarzenia”, Łódź 2014

okladka tg mniejsza

W poszukiwaniu zaginionego miasta: 15 lat badań średniowiecznej lokalizacji Nieszawy, praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Andrzejewskiego i Piotra Wronieckiego, Łódź 2015

okladka2bz recenzji wydawniczej prof. dr hab. inż. arch. Jana Salma

„Recenzowana publikacja to opracowanie od dawna niecierpliwie oczekiwane przez środowiska naukowe zajmujące się badaniem historycznych ośrodków miejskich. Mamy bowiem do czynienia z materiałem dotyczącym znanej z wielu źródeł, a jednocześnie zaginionej osady, do tego ośrodka o znacznej, choć krótkotrwałej randze gospodarczej i strategicznej. Tak więc odkrycie, a następnie próbę rozpoznania drogą różnorodnych, w pierwszym rzędzie nie inwazyjnych badań „zaginionej” średniowiecznej Nieszawy uznać trzeba za jedno z znaczących wydarzeń nie tylko w odniesieniu do archeologii polskiej ostatnich dekad. Dobrze się więc stało, że zdecydowano się zebrać narosły w ciągu 15 lat materiał badawczy i podjąć się zadania jego publikacji. Może prócz niewątpliwych walorów poznawczych i naukowych publikacja ta spełni rolę promocyjną. Z pewnością dowodzi, że szerokie badania nad nadwiślańskim emporium powinny być kontynuowane i zintensyfikowane. Pora też na zastosowanie różnorodnych metod badawczych pozwalających uściślić powstałe hipotezy. Ranga odkrycia i uzyskane efekty jednoznacznie na to wskazują.”

 

Lucyna Domańska, „Change and continuity. Traditions of the flint processing from perspective of the Tążyna river valley”, Łódź 2016

L.Domańska CHANGE AND CONTINUITY - okładka 3a mniejsza