Seria wydawnicza dedykowana prezentacji problemów szczególnie atrakcyjnych poznawczo dla współczesnej archeologii.

Komitet redakcyjny: Seweryn Rzepecki (redaktor),  Lucyna DomańskaTadeusz Grabarczyk, Aleksander KośkoAnna Marciniak – Kajzer.

 1. Seweryn Rzepecki, Krzysztof Walenta „Osada i cmentarzysko grupy wielkowiejskiej w Chojnatach, stanowisko 3, gm. Chojnice”, Łódź 2009.
 2. Jacek Górski, Przemysław Makarowicz, Adam Wawrusiewicz „Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łódzkie”, Łódź 2011.
 3. Seweryn Rzepecki „U źródeł megalityzmu w kulturze pucharów lejkowatych”, Łódź 2011.
 4. Lubomira Tyszler „Ceramika rzymska na północ od Karpat”, Łódź 2012.                                                 luba tyszler terra sigilatta
 5. Magdalena Piotrowska „Epoka żelaza w dorzeczu środkowej Słupi”, Łódź 2013.            Spatium 5 Piotrowska
 6. Karolina Kot „Osadnictwo kultury łużyckiej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza we wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego”, Łódź 2013.
  Spatium 6 Kot
 7. Lucyna Domańska „Krzemieniarstwo horyzontu klasycznowióreckiego kultury pucharów lejkowatych na Kujawach”, Łódź 2013.
  Lucyna Domańska - Okładka książki
 8. Seweryn Rzepecki „Wilkostowo 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy”, Łódź 2014 wilkostowo. neolityczny kompleks osadniczy
 9. „Wielokulturowy kompleks osadniczy ze stanowiska Kwiatków 11/20. Strefy A1 i A2”, red. Seweryn Rzepecki, Łódź 2016

16864406_868837703258070_7944072989753165018_n