Nowy rok, nowy plan, nowi studenci.

Drodzy Państwo,

Jutro, 4 października, zaczynamy zajęcia. Studentów I roku studiów licencjackich zapraszamy na 9.00 do sali 6 (na parterze) w budynku przy ul. G. Narutowicza 65. Będą mieli Państwo zajęcia pt. „Wstęp do archeologii” z dr. Olgierdem Ławrynowiczem, który z pewnością odpowie na wasze ewentualne pytania dotyczące planu i/lub toku studiów.

Pozostali studenci proszeni są o bardzo uważne przestudiowanie rozkładów zajęć ponieważ część z nich się nie odbędzie.

Swoje wykłady, ćwiczenia oraz seminaria w tym tygodniu odwołują:

prof. nadzw. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer,

prof. nadzw. dr hab. Marek Olędzki,

dr Adrianna Szczerba,

oraz dr Karolina Kot.