Objazd Studenckiego Koła Naukowego Epoki Kamienia Instytutu Archeologii UŁ BIFAS.

W dniach 12-14 grudnia, odbył się objazd naukowy studentów Instytutu Archeologii UŁ po muzeach archeologicznych w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Wyjazd zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Epoki Kamienia Instytutu Archeologii UŁ BIFAS. Uczestniczyli w nim głównie studenci I i II roku studiów licencjackich. Opiekunami, którzy często wcielali się w rolę przewodników po muzeach byli: mgr Wojciech Rutkowski, mgr Łukasz Sierpowski oraz mgr Marcel Bartczak.
Dzięki uprzejmości pracowników muzeów, uczestnicy objazdu naukowego mogli obejrzeć zabytki omawiane na zajęciach w Instytucie oraz przyjrzeć się szczegółowym rekonstrukcjom życia codziennego ludzi w minionych czasach.