Odkopcie z nami Alte Szil. Warsztaty archeologiczne.

SYNAGOGA_WWW_424

W listopadzie 1939 roku synagoga na Starym Mieście została podpalona przez Niemców, a potem rozebrana. W ziemi pozostały jej archeologiczne artefakty. Od tamtego czasu trwają spory, w którym naprawdę miejscu znajdowała się synagoga Alte Szil. Analiza porównawcza archiwalnych planów miasta i współczesnych doprowadziła naukowców do licznych wniosków. Wyniki badań kartograficznych nie są spójne, a przeprowadzenie pomiarów technikami radiograficznymi (nieinwazyjnymi) w tak zwartej zabudowie nie jest możliwe. Jedynie przeprowadzenie wykopalisk pozwoli jednoznacznie określić lokalizację synagogi.

Kierownikiem badań będzie archeolog – Paweł Zawilski, pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Powstałe wykopy zostaną zabezpieczone i posłużą do symbolicznego wykreślenia zarysu synagogi.
Uczestnicy warsztatów będą brać czynny udział w pracy badawczej, poczynając od określenia zarysu wykopu bądź wykopów, wytyczenie obiektów, eksplorację, dokumentację, oczyszczenie i zamknięcie wykopu.
Efekty tegorocznych wykopalisk sondażowych staną się przyczynkiem do kontynuowani badań w szerszym zakresie w 2014 roku , a zwieńczy je jak najpełniejsze odsłonięcie i zabezpieczanie fundamentów.

 

• TERMIN WARSZTATÓW: 26-30 sierpnia 2013 r. (godz.8.00-15.00)
• Warsztaty odbędą się w Łodzi przy ul. Zuli Pacanowskiej 8,
• W projekcie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, w szczególności uczące się lub studiujące.
• Po zapoznaniu się regulaminem, prosimy przesłać list motywacyjny na adres: archeo@centrumdialogu.com
• Liczba miejsc ograniczona!

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura – Interwencje.