OŚRODEK BADAŃ NAD DAWNYMI TECHNOLOGIAMI IAE PAN oddział w Łodzi ZAPRASZA NA SEMINARIA

Spotkania odbywają się o godz. 11.00 w siedzibie Ośrodka w Łodzi, przy ul. Tylnej 1

 

 

21 października 2013

mgr Jędrzej Cander, Rola mężczyzny w kulturze łużyckiej na Pomorzu Wschodnim

04 listopada 2013
mgr Aleksandra Choińska, Przedstawienia smoka na kaflach późnogotyckich z terenu ziem polskich

18 listopada 2013
dr Maria Cybulska, dr hab. Jerzy Maik, Tkaniny w splocie jodełki 2/2 we wczesnośredniowiecznej Polsce. Importy czy produkcja miejscowa?

02 grudnia 2013
mgr Joanna Słomska, Badać czy nie badać? Wstępne rozpoznanie problematyki pradziejowych ciężarków tkackich

16 grudnia 2013
mgr Łukasz Antosik, Tekstylia z cmentarzyska w Żwirblach na Litwie

13 stycznia 2014
prof. dr hab. Andrzej Buko, Początki średniowiecznej Italii

27 stycznia 2014
dr Piotr Strzyż, Środkowoeuropejska ręczna broń palna XIV-pocz. XVI wieku

10 lutego 2014
mgr Anna Rybarczyk, Odzież i akcesoria stroju w średniowiecznym Elblągu. Przekrojowa prezentacja znalezisk

24 lutego 2014
dr Tomasz Kurasiński, Naczynia klepkowe na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach z ziem polskich – zarys problematyki badawczej