Plany zajęć

Studia I-go stopnia - licencjackie

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR1) 2017/2018 – semestr zimowy – ROK I

Egzaminy:

 • Archeologia Polski i powszechna. Paleolit i mezolit
 • Archeologia Polski i powszechna. Neolit

Zaliczenia z oceną:

 • Wstęp do archeologii
 • Metodyka archeologicznych badań nieinwazyjnych
 • Proseminarium
 • Bioarcheologia człowieka
 • WF
 • BHP (e-learning)
 • Ochrona własności intelektualnej (e-learning)
 • Szkolenie biblioteczne (e-learning)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR2) 2017/2018 – semestr zimowy – ROK II

Egzaminy:

 • Archeologia Polski i powszechna. Okres lateński i okres wpływów rzymskich.
 • Klasyczne cywilizacje kręgu śródziemnomorskiego

Zaliczenia z oceną:

 • Okres wędrówek ludów
 • Społeczeństwa pierwotne w perspektywie archeologii
 • Techniki dokumentacji rysunkowej
 • Techniki dokumentacji mechanicznej
 • Muzealnictwo
 • Łacina
 • Język obcy nowożytny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR3) 2017/2018 – semestr zimowy – ROK III

Egzamin:

 • Archeologia Polski i powszechna: Późne średniowiecze
 • Archeologia Polski i powszechna: Nowożytność i współczesność
 • Nauki pomocnicze w praktyce archeologii historycznej

Zaliczenie z oceną:

 • Seminarium dyplomowe
 • Bronioznawstwo
 • Łacina
 • Lektorat z języka nowożytnego

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Studia II-go stopnia - magisterskie

Plan studiów stacjonarnych – studia II stopnia 2017/2018 – semestr zimowy – ROK I i II

Zaliczenie z oceną:

 • Firma archeologiczna w praktyce
 • Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w Polsce
 • Archeologia współczesnych konfliktów zbrojnych w XIX i XX w.
 • Badania archeologiczno-architektoniczne
 • Fakultet w języku obcym
 • Fakultet w języku polskim
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka muzealna*

*30 godzin praktyk w dowolnej placówce muzealnej. Więcej informacji w sekretariacie.

Poniedziałek

Środa

Pozostałe plany