Profesora Głoska pożegnanie z Instytutem

Dziś, w Instytucie Archeologii UŁ, odbyło się pożegnanie, przechodzącego na emeryturę prof. dr hab. Mariana Głoska. Prof. dr hab. Marian Głosek był długoletnim Pracownikiem Instytutu, kierownikiem Katedry Bronioznawstwa. Jako znakomity znawca uzbrojenia doby średniowiecza i archeologii współczesności działał aktywnie nie tylko na płaszczyźnie naukowej ale także dydaktycznej, będąc promotorem wielu prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Smucąc się z powodu zakończenia działalności akademickiej Profesora zapewniamy, iż pozostanie dla nas cenionym autorytetem naukowym, a przede wszystkim, wspaniałym Człowiekiem i cenionym Przyjacielem, zawsze mile widzianym w murach Instytutu.