mgr Jacek Błaszczyk

Krótki życiorys naukowy:

Po studiach na Uniwersytecie łódzkim otrzymał w 1977 r. tytuł magistra archeologii. Pracę na Uniwersytecie Łódzkim podjął bezpośrednio po ukończeniu studiów. Początkowo uczestniczył w badaniach prowadzonych przez pracowników Katedry Archeologii w Leśnie i Odrach. Później podjął własne prace na stanowiskach w Wilkowicach (1980–1991) i Wierzbowej (1990–2009). Przez wiele lat uczestniczył w badaniach archeologicznych na terenie Hiszpanii (Castro de Grana, Castro de Formigueiros, Castro de Viladonga) gdzie zajmował się dokumentacją prac wykopaliskowych.

Zainteresowania naukowe:

Kultura łużycka, kultura pomorska, Polska środkowa, techniki dokumentacji obiektów archeologicznych, fotografia archeologiczna, geodezja.

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

  • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.

Ważniejsze artykuły:

  • Znalezisko denarów Bolesława Kędzierzawego na stanowisku nr 1 w Wilkowicach gm. Wartkowice, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, nr 20, 1996, s. 69-78.
  • Dwie brązowe bransolety z Bronówka stan. 1 gm. Wartkowice, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. IV, 1998, s. 27-33.
  • Dwie siekierki brązowe ze Starzyn gm. Wartkowice, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. VII, 2001, s. 213-219.
  • Uniwersalna siatka arowa, Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Archeologia, t. 17, 2007, s. 119-131.