Program seminariów doktorskich profesora Leszka Kajzera

kajzer m

Zapraszamy na seminarium doktorskie
Prof. zw. dr hab. Leszka Kajzera
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. Uniwersytecka 3, s. 307, godz. 10.00

9.XII. 2015.
Aleksander Baszkow (Brześć), Rezydencja Sapiehów w Różanie w świetle badań archeologicznych.

16.XII. 2015.
Jakub Linetty (Poznań), Kształtowanie się podstaw naukowych archeologii w Wielkopolsce do 1918 roku.

13.01.2016.
Artur Ginter (Łódź), O archeologicznym laboratorium datowania termoluminescencyjnego w Katedrze Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego słów kilka.

20.01 2016.
Karol Łukomiak (Łódź), Żelazo w średniowiecznym domu
Anna Kubicka (Łódź), Higiena w średniowieczu.