Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie)

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Archeologia ma charakter ciągły i trwa do 22 września 2015r.

Do 24 września należy dokonywać wpłat na podane konto opłaty rekrutacyjnej.

Na dokumenty czeka komisja rekrutacyjna w dniach 28 i 29 września 2015r. w budynku Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a, sala 102 na I piętrze.

Jednocześnie przypominamy, że studentem Archeologii może zostać każdy absolwent studiów licencjackich/magisterskich kierunku archeologia i innych kierunków humanistycznych, bez względu na wiek.