Seminaria doktoranckie w Katedrze Archeologii Historycznej

Jak co roku,  zapraszamy serdecznie w wybrane środy o godzinie 10 do sali 307  (III piętro w budynku Instytutu przy ul. Uniwersyteckiej 3 w Łodzi).

 

A oto program seminariów w tym roku:

20. XI. 2013  Katarzyna Badowska,  Strój na przełomie późnego średniowiecza i
renesansu.

27. XI. 2013  Arkadiusz Przybyłok,  Obronność miast górnośląskich.

4. XII. 2013  Beata Banach,  Od grodu do zamku w Międzyrzeczu Wielkopolskim. Kultura jego mieszkańców na tle porównawczym. Studium archeologiczne.

11. XII. 2013  Wojciech Bis,  Zamek w Tykocinie w świetle badań terenowych.

18. XII. 2013  Marta Garas,  Gotyckie i wczesnorenesansowe kafle z terenu Prowincji Wielkopolskiej.