Seminaria Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa

Serdecznie zapraszamy na seminaria doktorskie Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

8 marca 2017
Leszek Styczyński – Świeckie budownictwo drewniane w okresie późnego średniowiecza w Obłasti Lwowskiej – wstęp do badań

Maciej Wójcik – Osadnictwo grodowe na ziemi radomskiej we wczesnym średniowieczu.

15 marca 2017
Anna Kubicka – Higiena w średniowieczu w świetle archeologii
Karol Łukomiak – Żelazo w późnośredniowiecznym domu

22 marca 2017
Mateusz Ochęcki – Broń jednosieczna w późnym średniowieczu na ziemiach polskich.
Adam Górecki – Szable średniowieczne w Europie Środkowej

29 marca 2017
Radosław Herman, Wojciech Dudak – Zamek w Wieluniu

5 kwietnia 2017
Artur Ginter– Datowanie termoluminescencyjne wybranych stanowisk archeologicznych

12 kwietnia 2017
Radosław Zdaniewicz – Weryfikacje średniowiecznych i nowożytnych obiektów mieszkalnych i obronnych na terenie ziemi gliwickiej i toszeckiej

Spotkania odbywają się w środy w Instytucie Archeologii UŁ przy ul. G. Narutowicza 65, w s. 112, o godz. 10.00.