Seminaria naukowe

Seminaria naukowe Katedry Prahistorii oraz Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa
 
21 II 2018 (KAHiB)

mgr Magdalena Majorek (IA UMK w Toruniu)
Sześć stóp pod ziemią – badania archeologiczne krypt

7 III 2018 (KAHiB)

dr Dawid Kobiałka (IAiE PAN w Warszawie)
Dziedzictwo w lesie, dziedzictwo z lasu: archeologia obozów jenieckich i sztuka okopowa z pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku w pow. chojnickim

21 III 2018 (KAHiB)

mgr Marek Urbański (Muzeum Okręgowe w Sieradzu)
Próba podsumowania badań nad dziejami archeologii na ziemi sieradzkiej

28 III 2018 (KP)

mgr Błażej Muzolf (MAiE w Łodzi)
Rozplanowanie przestrzenne cmentarzysk i osad łużyckich pól popielnicowych na wybranych przykładach z Polski Środkowej

4 IV 2018 (KAHiB)

dr Jerzy Sikora (IA UŁ), dr hab. Piotr Kittel (INoZ UŁ)
Grodzisko w Rozprzy w świetle badań multidyscyplinarnych z lat 2013–2016

11 IV 2018 (KP)

prof. dr hab. Jan Schuster (IA UŁ),
Czarnówko. Największa nekropolia w Europie Środkowej. Problemy badawcze

18 IV 2018 (KP)

doc. dr Eduard Droberjar (OU)
Wojny markomańskie na Morawach i Słowacji. Próba interpretacji archeologicznej

25 IV 2018 (KAHiB)

mgr Radosław Herman (Arch-Tech)
Czy archeologia jest dla wszystkich? Przemyślenie ze współpracy archeologa z poszukiwaczami

9 V 2018 (KAHiB)

mgr Mariusz Rychter (IA UŁ)
Drewniane budownictwo mieszkalne w świetle ikonografii staropolskiej

23 V 2018 (KAHiB)

dr Jozef Hlozek (KAR ZCU w Pilznie)
Současné problémy a perspektivy české kastellologie

30 V 2018 (KP)

Monika Chabińska (IA UŁ)
Próba klasyfikacji ceramiki sepulkralnej kultury pomorskiej z terenu Pomorza Wschodniego

 

Seminaria odbywają się w Instytucie Archeologii UŁ, ul. G. Narutowicza 65, sala 112 lub 1.C, godz. 10.