Seminarium doktorskie w Katedrze Archeologii Barbaricum

seminarium kab

W imieniu kierownika, pani prof. Magdaleny Mączyńskiej, pragniemy przekazać poniższe zaproszenie.

 

Instytut Archeologii UŁ zaprasza na seminarium doktorskie, organizowane przy współpracy z Instytutem Archeologii UW i Państwowym Muzeum Archeologicznym, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia (czwartek) w Instytucie Archeologii UŁ o godz. 12, Uniwersytecka 3, sala 108.
Referat pt. Jak podejść do procesu latenizacji Pomorza? wygłosi mgr Przemysław Harasim, doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Państwa Promotorów proszę o poinformowanie swych doktorantów. Proszę także o zgłaszanie tematów nowych referatów. Każdy z potencjalnych referentów będzie bardzo mile widzianym gościem.

 

Łączę serdeczne pozdrowienia

Prof. dr hab. Magdalena Mączyńska