Sondaże przedremontowe w Jeżowie

Na początku października mgr Aleksander Andrzejewski wraz z członkami Koła Naukowego Studentów archeologii „Varia” przeprowadził sondażowe badania archeologiczno-architektoniczne przy i w kościele p.w. św. Andrzeja w podłódzkim Jeżowie. Poniżej zdjęcia dokumentujące wyniki badań.