Szkolenie biblioteczne obowiązkowe dla studentów I roku!

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO
w roku akademickim 2016/2017 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

Informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe z Przysposobienia bibliotecznego.
Przysposobienie biblioteczne 2016
Dostępna jest także angielska wersja kursu Library Training 2016.

 • Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziałów:
  – Biologii i Ochrony Środowiska
  – Chemii,
  – Ekonomiczno-Socjologicznego,
  – Filologicznego,
  – Filozoficzno-Historycznego,
  – Fizyki i Informatyki Stosowanej,
  – Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

Przypominamy, że termin rozwiązania testu z Przysposobienia bibliotecznego upływa 21 grudnia 2016 r.
Zaliczenie z przedmiotu Przysposobienie biblioteczne dla osób, które rozwiązały test w terminie do 21 grudnia 2016, ukaże się w systemie USOS do końca sesji zimowej.
Studentów z pozostałych Wydziałów, tj.: Matematyki i Informatyki, Nauk Geograficznych, Nauk o Wychowaniu, Prawa i Administracji, Zarządzania, Filii w Tomaszowie Mazowieckim zapraszamy do korzystania z kursu na zasadzie dobrowolności. W tym przypadku nie jest konieczne zdawanie testu na zaliczenie.

Logowanie do kursu

W celu odbycia kursu Przysposobienie biblioteczne, studenci powinni zalogować się na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl). Logowanie dla studentów i pracowników UŁ odbywa się przez Centralny System Uwierzytelnienia – tak, jak do USOSWeb.

Na liście kursów należy odnaleźć kurs Przysposobienie biblioteczne 2016. Przy próbie pierwszego wejścia do kursu student zostanie poproszony o podanie klucza dostępu do kursu. Należy użyć klucza przypisanego do swojego Wydziału. Klucz dostępu do kursu można uzyskać w Dziekanacie.

Kontakt w sytuacjach awaryjnych

W przypadku problemów merytorycznych dotyczących treści kursu należy kontaktować się z opiekunem szkolenia przypisanym do kierunku studiów z Oddziału Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego:

 • Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych – @Piotr Bajsarowicz, tel. 42 635 60 58;
 • Wydział Filologiczny oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny – @Lidia Mikołajuk,
  42 635 64 77;
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny –@Joanna Mróz, tel. 42 635 60 58.

W przypadku problemów technicznych oraz w sprawach związanych z zaliczeniem szkolenia prosimy o konta­kt z administratorem platformy:helpdesk@uni.lodz.pl