Transformacja i wymiana kulturowa na pograniczu świata śródziemnomorskiego. Górska część Krymu we wczesnym średniowieczu.

Ukazały się kolejne dwa tomy serii „Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums“, tom 108 i 113, Moguncja 2013 – pierwsze rezultaty kilkuletniego międzynarodowego projektu badawczego „Transformacja i wymiana kulturowa na pograniczu świata śródziemnomorskiego. Górska część Krymu we wczesnym średniowieczu”. Projekt obejmował pomiary i rekonstrukcje rozplanowania wyżynnych stanowisk, badania powierzchniowe przy użyciu GPS, antropologiczne i geologiczne oraz wykopaliskowe. Grupa złożona z archeologów niemieckich, ukraińskich i polskich miała za zadanie monograficzne opracowanie czterech cmentarzysk z IV do VII w. Z dwóch ostatnio wydanych tomów w pierwszym z nich znajdują się opracowania monograficzne trzech krymskich cmentarzysk, drugi przedstawia wstępne rezultaty badań wszystkich uczestników projektu i ten właśnie został poświęcony pamięci naszej Koleżanki, dr Agnieszki Urbaniak, która przez cały czas trwania projektu brała w nim udział i jest także współautorką kolejnego tomu, złożonego do druku, a który obejmuje monograficzne opracowanie największego cmentarzyska w Almałyk-dere.