Konferencja „Trudne dziedzictwo”

trudne dz — z dop

TRUDNE DZIEDZICTWO
Archeologia i etnografia o nie zawsze zapomnianej przeszłości

Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa
11-12 maja 2017 r., Łódź

Zapraszamy na stronę wydarzenia:
http://trudne-dziedzictwo.mozello.com/

Organizatorzy
Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
„Szare Banderia”
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Etnologów Uniwersytetu Łódzkiego
„Wagabunda”
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
Partnerzy
Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego
Łódzka Fundacja Badań Naukowych
.
Komitet organizacyjny
przewodniczące:
mgr Anna Majewska (Instytut Archeologii UŁ)
Justyna Badji (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)

sekretarze:
mgr Wojciech Rutkowski (Instytut Archeologii UŁ)
mgr Łukasz Sierpowski (Instytut Archeologii UŁ)
Patrycja Skupińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)
Anna Szadkowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)

Rada naukowa
dr Anna Weronika Brzezińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Adama Mickiewicza)
dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego)
dr Olgierd Ławrynowicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)
dr hab. Anna Zalewska (Instytut Archeologii i Etnologii Państwowej Akademii
Nauk w Warszawie, Instytut Archeologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)