„Usłysz krzyk z głębi ziemi” – wystawa majówkowa

W dniach 1-3 maja Instytut Archeologii UŁ i Łódzkie Stowarzyszenie Miłośników Militariów „Kompanja Brus” zorganizowało wystawę czasową pod tytułem „Usłysz krzyk z głębi ziemi”. Na oglądanie ekspozycji zabytków pozyskanych w trakcie badań na Poligonie-Brus zapraszamy od godziny 11.00 na ul. Konstantynowską 98.