Wybory 2016

Poniżej zamieszczamy kalendarz wyborczy 2016 oraz ogólno-uczelniane komunikaty wyborcze.

Polecamy również Państwa uwadze komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Kalendarz wyborczy organów jednoosobowych i kolegialnych UŁ

na kadencję 2016 – 2020

  1. Wybory Rektora i Prorektorów

 

Do 4 marca 2016 r. (piątek) do godz. 12.00 – zgłaszanie kandydatów na Elektorów do właściwych Komisji Wyborczych.

 

Do 7 marca 2016 r. (poniedziałek), do godz. 12.00 – zgłaszanie do sekretarza UKW kandydatów na Rektora UŁ.

 

Do 11 marca 2016 r. (piątek) do godz. 12.00 – wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu przeprowadzone przez Uczelnianą Komisję Wyborczą (dot. elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich z jednostek niebędących podstawowymi jednostkami uczelni), Wydziałowe Komisje Wyborcze oraz Samorząd Studentów (pod nadzorem Wydziałowych Komisji Wyborczych) i Samorząd Doktorantów (pod nadzorem Uczelnianej Komisji Wyborczej).

 

15 marca 2016 r. (wtorek) godz. 14.00, Aula im. W. Szuberta – spotkanie kandydatów na Rektora z pracownikami UŁ oraz ze studentami i doktorantami UŁ.

 

17 marca 2016 r. (czwartek), godz. 14.30,  Aula im.  W. Szuberta  – wybory Rektora.

 

18 marca 2016 r. (piątek), godz. 14.00, Sala Senatu UŁ – spotkanie Rektora – Elekta z elektorami studenckimi i doktoranckimi  w celu uzyskania zgody na kandydata na Prorektora ds. studenckich.

 

Do 30 marca 2016 r. (środa), do godz. 12.00 – zgłaszanie przez Rektora-Elekta do UKW kandydatów na Prorektorów.

 

8 kwietnia 2016 r. (piątek),  godz. 14.00, Aula im Szuberta – wybory Prorektorów.

 

 

 

  1. Wybory Dziekanów, Prodziekanów, Dyrektorów w Instytutach w Filii UŁ
    w Tomaszowie Mazowieckim

 

Do 8 kwietnia 2016 r. (piątek) do godz. 13.00 – wybory do Kolegiów Elektorów Wydziałów i Instytutów w Filii.

 

Do 15 kwietnia 2016 r. (piątek) do godz. 13.00 r. – zgłaszanie do Wydziałowych Komisji Wyborczych i Komisji Wyborczych w Instytutach w Filii kandydatów na Dziekanów Wydziałów i Dyrektorów Instytutów w Filii.

 

Do 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) wybory Dziekanów Wydziałów i Dyrektorów Instytutów w Filii.

 

 

 Do 29 kwietnia 2016 r. (piątek) – zgłaszanie przez Dziekanów-Elektów kandydatów na Prodziekanów (w tym – po uzyskaniu zgody przez przedstawicieli studentów i doktorantów – kandydata na Prodziekana ds. studenckich).

 

Do 16 maja 2016 r.(poniedziałek) – wybory Prodziekanów na Wydziałach.

 

 

 

III. Wybory do organów kolegialnych: Senatu, Rad Wydziałów, Rad Instytutów w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, Rady Bibliotecznej

 

Do 20 maja 2016 r. (piątek) – Uczelniana Komisja Wyborcza (dotyczy elektorów
w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz elektorów
z grupy nauczycieli akademickich z jednostek niebędących podstawowymi jednostkami UŁ), Wydziałowe Komisje Wyborcze, Komisje Wyborcze w Instytutach w Filii oraz Samorząd Studentów i Samorząd Doktorantów (pod nadzorem właściwych komisji wyborczych) przeprowadzą odpowiednio wybory przedstawicieli do Senatu, Rad Wydziałów i Rad Instytutów w Filii.

 

Wybory do organów kolegialnych mogą być przeprowadzone razem z wyborami do Kolegium Elektorów.

 

Do 20 maja 2016 r. (piątek) – wybory przedstawicieli do Rady Bibliotecznej.

 

Komunikat nr 11 UKW

Komunikat nr 10 UKW

Komunikat nr 9 UKW

Komunikat nr 8 UKW

Komunikat nr 7 UKW

załącznik do kom nr 7 zmiana składu Elektorów

Komunikat nr 6 UKW

Komunikat nr 5 UKW

Komunikat nr 4 UKW

Komunikat nr 3 UKW

Komunikat nr 2 UKW

Komunikat nr 1 UKW