Wycieczka po okolicach Sanoka

Sanok 2013

W dniach 16-19 kwietnia br. grupa studentów I i II roku studiów licencjackich pod opieką dr Radosława Janiaka uczestniczyła w objeździe naukowym, obejmującym cztery instytucje muzealne: Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki” w Krzemionkach Opatowskich, Muzeum Historyczne w Sanoku, Muzeum Podkarpackie w Krośnie oraz – niejako na podsumowanie – Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Studenci mieli możliwość zapoznania się z historią, zbioramioraz charakterem wspomnianych muzeów. Przy okazji uczestniczyliśmy także w wycieczce na dwa podsanockie grodziska w Trenczy: Horodyszcze oraz Horodno. Przewodnikiem był mgr Piotr Kotowicz z Muzeum Historycznego w Sanoku, który przybliżył charakterystykę oraz historię badań tych grodzisk. Wspomnieć również należy wizytę w Skansenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
W tak ograniczonym czasie udało się nam zwiedzić kilka niezwykle interesujących miejsc. Na pewno nie odkryliśmy wszystkich atrakcji i uroków wymienionych wyżej muzeów i skansenów. Pozostał pewien niedosyt, który zrodził myśl, by w przyszłości wrócić jeszcze w piękne okolice Sanoka.
W tym miejscu pragniemy podziękować Dyrektorowi Naszego Instytutu i Wice Prezesa Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, Pani Prof. dr hab. Lucynie Domańskiej, bez życzliwości i wsparcia której ten objazd naukowym nie mógłby się odbyć.

opracował Radosław Janiak