Wykład: Badania nieinwazyjne grodzisk wczesnośredniowiecznych w Polsce Centralnej

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na wykład otwarty poświęcony wynikom programu, który odbędzie się w siedzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Uniwersyteckiej 3, w sali 108, 19 grudnia tego roku, o godzinie 16.00. Wykład będzie miał charakter popularyzatorski i będzie połączony z wystawą posterową ukazującą poszczególne badane obiekty oraz prezentacją technik archeologicznej prospekcji nieinwazyjnej.

Zapraszamy też na stronę programu badawczego Grody wczesnośredniowieczne w Polsce Centralnej

plakat