Wykład gościnny profesora Michael’a Vickers’a: LEPCIS MAGNA A ROMAN CITY IN THE SAND

Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na bogato ilustrowany wykład profesora Michael’a Vickers’a zatytułowany

LEPCIS MAGNA A ROMAN CITY IN THE SAND.

Wykład odbędzie się 26 lutego 2014r. w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego o godzinie 11.00 w sali 108.

Michael Vickers jest zasłużonym światowej sławy profesorem archeologii na Uniwersytecie w Oksfordzie (Jesus College). Piastuje on tam stanowisko Dean of Degrees. W swojej karierze akademickiej pełnił funkcję kuratora działu starożytnej Grecji i Rzymu w Ashmolean Museum. Ponadto wykładał na następujących uczelniach: University College w Dublinie, University of Benghazi, University of Texas w Austin oraz University of Colorado w Boulder. Współpracował z Institute for Advanced Study w Princeton, jest członkiem korespondencyjnym Niemieckiego Instytutu Archeologicznego (DAI) i Archaeological Institute of America. Był zastępcą dyrektora wspólnego brytyjsko-gruzińskiego projektu badawczego Pichvnari Expedition 1998 -2010 oraz Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Badań Naukowych w Gruzji w latach 2005-2010. Autor wielu publikacji z zakresu archeologii i sztuki starożytnej Grecji i Rzymu.