XIII Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze im. Profesora Andrzeja Nadolskiego

Serdecznie zapraszamy na XIII Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze im. Profesora Andrzeja Nadolskiego w dniach 21-22 października w siedzibie PAN w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 (I piętro). Konferencja zorganizowana została przez Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Łodzi, Oddział PAN w Łodzi oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Page2xx

Page1xx