Zajęcia dla studentów studiów III stopnia

W ramach programu studiów III stopnia studenci ma ją tzw. zajęcia specjalistyczne, na które zapraszamy już od jutra, 7 października br.

Nasza oferta to 3 wykłady w semestrze zimowym i kolejne 3 w semestrze letnim.

semestr zimowy:

Prof. nadzw. dr hab. L. Domańska, „Wytwórczość w krzemieniu: prezentacja wybranych inwentarzy”, wtorek, 14.00, sala 206

Prof. dr hab. M. Mączyńska, Prof. dr hab. M. Mączyńska, „Wojna i pokój – wzajemne relacje Rzymu i barbarzyńców”, wtorek, 16.00, sala 108

Prof. nadzw. dr hab. T. Grabarczyk, „Główne momenty europejskiej epoki brązu”, wtorek, 18.00, sala 105