Zeszyt 116 – Profesor Leszek Kajzer

001Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego uprzejmie informuje, iż w serii Łódzkiego Towarzystwa Naukowego pt. „Sylwetki Łódzkich Uczonych” (Zeszyt 116) ukazała się charakterystyka sylwetki Profesora Leszka Kajzera w związku z siedemdziesiątą rocznicą urodzin.
Profesor Leszek Kajzer należy do drugiego pokolenia łódzkich archeologów uniwersyteckich, był uczniem i współpracownikiem prof. dr hab. Konrada Jażdżewskiego, a potem prof. dr hab. Andrzeja Nadolskiego. Profesor jest zarówno kontynuatorem badań swoich nauczycieli jak i sam poszukuje nowych problemów i pól badawczych budując z dużym powodzeniem własny zespół naukowy.
Zachęcamy do lektury tej publikacji!