Historia pewnej tablicy

Zaproszenie

„W imieniu JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zapraszamy na uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbędą się 8 listopada 2018 r. W programie uroczystości:
godz. 13.00, Rektorat ul. Narutowicza 68 – odsłonięcie tablicy upamiętniającej uczniów Szkoły Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi, poległych w latach 1914-1920 (szkoła miała swoją siedzibę w obecnym budynku Rektoratu) oraz krótkie wystąpienie Pani dr Adrianny Szczerby z Instytutu Archeologii UŁ; godz. 17.00, Wydział Filologiczny UŁ ul. Pomorska 171/173 – cześć artystyczna w wykonaniu Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Łódzkiego „Kujon”, pracowników Katedry Historii Polski Najnowszej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ oraz Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Żelazny Orzeł 1914 – 1945” Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Łódzki.”

Tablica pamiątkowa
Podczas walk 1914–1918 i w czasie wojny polsko-bolszewickiej zginęło 26 uczniów szkoły. Jeszcze w 1920 r. dyrektor Wacław Kloss wyszedł z inicjatywą godnego uczczenia ich pamięci. Zwrócił się wówczas do Jerzego Lemana, artysty-rzeźbiarza i szkolnego nauczyciela rysunku z prośbą o zaprojektowanie tablicy pamiątkowej. Rysunek tablicy umieszczono na ścianie auli podczas akademii z okazji powrotu uczniów-żołnierzy do ławek szkolnych. Postanowiono również, że uroczystość odsłonięcia tablicy odbędzie się w ramach obchodów 25-lecia szkoły w 1923 r. Plany te były bliskie urzeczywistnienia. Jerzy Leman stworzył model tablicy. Datki wpływały obficie, ale szybka inflacja pieniądza spowodowała, że dość znaczne fundusze stopniały i realizację zamiarów trzeba było odłożyć do lepszych czasów. Uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci poległych wychowanków Szkoły Zgromadzenia Kupców m. Łodzi odbyła się 5 października 1930 r. w 10 rocznicę wojny polsko-bolszewickiej.
Tablica została zniszczona przez niemieckiego okupanta w 1939 roku.

 

Zniszczenie tablicy pamiątkowej ku czci poległych uczniów SZKmŁ przez okupanta niemieckiego (1939)
Ze zbiorów: Archiwum Państwowego w Łodzi, zespół: Prywatne Gimnazjum i Liceum Szkoły Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi, sygn. 3201.

 

Tablica pamiątkowa ku czci poległych uczniów SZkmŁ
Ze zbiorów prywatnych Pana Macieja Jeziorowskiego (wnuka ostatniego dyrektora SZKmŁ Antoniego Idźkowskiego)